Tjälvesta Redovisning & Ekonomi

Tjälvesta Redovisning & Ekonomi är en mindre redovisningsbyrå med ett stort personligt engagemang.
Vi strävar efter att vara ett bollplank till våra samarbetspartners och vi gör alltid vårt yttersta för våra kunder.

Vi har ett nära samarbete med flera revisionsbyråer vilket gör att du inte behöver vända dig till olika aktörer –
vi är din helhetspartner när det gäller redovisning, löner, budget och företagsekonomiska frågor.
Vi kan även hjälpa dig att bilda och avveckla bolag.